vdubus

Vdub FX SniperVX2 Color v2

FX SniperVX2 Color
Fully integrated Rejection spike
Directional coloured rejection zones
Swing Trade Hull ma
Support /Resistance levels
Re configured Pivot zones
Responsive trend directional buy / sell indicator
2 x Trend directional coloured EMA's

Sniper series

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
//╭╮╱╱╭╮╭╮╱╱╭╮
//┃╰╮╭╯┃┃┃╱╱┃┃
//╰╮┃┃╭┻╯┣╮╭┫╰━┳╮╭┳━━╮
//╱┃╰╯┃╭╮┃┃┃┃╭╮┃┃┃┃━━┫
//╱╰╮╭┫╰╯┃╰╯┃╰╯┃╰╯┣━━┃
//╱╱╰╯╰━━┻━━┻━━┻━━┻━━╯
//╭━━━┳╮╱╱╱╱╱╱╱╭╮
//┃╭━╮┃┃╱╱╱╱╱╱╱┃┃
//┃┃╱╰┫╰━┳━━┳━╮╭━╮╭━━┫┃
//┃┃╱╭┫╭╮┃╭╮┃╭╮┫╭╮┫┃━┫┃
//┃╰━╯┃┃┃┃╭╮┃┃┃┃┃┃┃┃━┫╰╮
//╰━━━┻╯╰┻╯╰┻╯╰┻╯╰┻━━┻━╯
//━╯
//Vdub FX SniperVX2 Color v2 / Vdub Rejection Spike v3 Full intergration -
// ©Vdubus http://www.vdubus.co.uk/
study("Vdub FX SniperVX2 Color v2", overlay=true, shorttitle="Vdub_FX_SniperVX2_Color")
//===================Candle body resistance Channel====================//
len = 34
src = input(close, title="Candle body resistance Channel")
out = sma(src, len)
last8h = highest(close, 13)
lastl8 = lowest(close, 13)
bearish = cross(close,out) == 1 and falling(close, 1)
bullish = cross(close,out) == 1 and rising(close, 1)
channel2=input(false, title="Bar Channel On/Off")
ul2=plot(channel2?last8h:last8h==nz(last8h[1])?last8h:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level top", offset=0)
ll2=plot(channel2?lastl8:lastl8==nz(lastl8[1])?lastl8:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level bottom", offset=0)
fill(ul2, ll2, color=black, transp=90, title="Candle body resistance Channel")
//=============================================================//
//-------------LB---------------------------
channel=input(false, title="Resistance Channel 2 On/Off")
up = close<nz(up[1]) and close>down[1] ? nz(up[1]) : high
down = close<nz(up[1]) and close>down[1] ? nz(down[1]) : low
ul=plot(channel?up:up==nz(up[1])?up:na, color=red, linewidth=1, style=linebr, title="Resistance Level top", offset=0)
ll=plot(channel?down:down==nz(down[1])?down:na, color=green, linewidth=1, style=linebr, title="Resistance level bottom", offset=0)

// Moddified [RS]Support and Resistance V0
RST = input(title='Support / Resistance length:', type=integer, defval=6)   // color zone length
RSTT = valuewhen(high >= highest(high, RST), high, 0)
RSTB = valuewhen(low <= lowest(low, RST), low, 0)
RT2 = plot(RSTT, color=RSTT != RSTT[1] ? na : red, linewidth=1, offset=+0)
RB2 = plot(RSTB, color=RSTB != RSTB[1] ? na : green, linewidth=1, offset=0)
//
//--------------------Trend colour ema------------------------------------------------// 
src0 = close, len0 = input(13, minval=1, title="EMA 1")
ema0 = ema(src0, len0)
direction = rising(ema0, 2) ? +1 : falling(ema0, 2) ? -1 : 0
plot_color = direction > 0 ? lime: direction < 0 ? red : na
plot(ema0, title="EMA", style=line, linewidth=1, color = plot_color)
//--------------------Trend colour ema 2------------------------------------------------//
src02 = close, len02 = input(21, minval=1, title="EMA 2")
ema02 = ema(src02, len02)
direction2 = rising(ema02, 2) ? +1 : falling(ema02, 2) ? -1 : 0
plot_color2 = direction2 > 0 ? lime: direction2 < 0 ? red : na
plot(ema02, title="EMA Signal 2", style=line, linewidth=1, color = plot_color2)
//
//--Modified vyacheslav.shindin-------------------------------------------------//      Signal 1
//Configured ema signal output
fast = input(5, minval=1, title="Short Signal Generator")
slow = input(8, minval=1)
vh1 = ema(highest(avg(low, close), fast), 5)
vl1 = ema(lowest(avg(high, close), slow), 8)
//
e_ema1 = ema(close, 1)
e_ema2 = ema(e_ema1, 1)
e_ema3 = ema(e_ema2, 1)
tema = 1 * (e_ema1 - e_ema2) + e_ema3
//
e_e1 = ema(close, 8)
e_e2 = ema(e_e1, 5)
dema = 2 * e_e1 - e_e2
signal = tema > dema ? max(vh1, vl1) : min(vh1, vl1)
is_call = tema > dema and signal > low and (signal-signal[1] > signal[1]-signal[2])
is_put = tema < dema and signal < high and (signal[1]-signal > signal[2]-signal[1])
plotshape(is_call and direction > 0 ? 1 : na, title="BUY ARROW", color=green, text="*BUY*", style=shape.arrowup, location=location.belowbar)
plotshape(is_put and direction < 0 ? -1 : na, title="SELL ARROW", color=red, text="*SELL*", style=shape.arrowdown)
//
//Modified - Rajandran R Supertrend----------------------------------------------------- //    Signal 2
Factor=input(3, minval=1,maxval = 1000, title="Trend Transition Signal")
Pd=input(1, minval=1,maxval = 1000, title="Period")
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],0)
plotarrow(Trend == 1 and Trend[1] == -1 ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=1000, minheight=50, transp=85)
plotarrow(Trend == -1 and Trend[1] == 1 ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=1000, minheight=50, transp=85)
//
//=============Hull MA//
show_hma = input(true, title="Display Hull MA Set:")
hma_src = input(close, title="Hull MA's Source:")
hma_base_length = input(8, minval=1, title="Hull MA's Base Length:")
hma_length_scalar = input(5, minval=0, title="Hull MA's Length Scalar:")
hullma(src, length)=>wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*6), color=black, linewidth=3, title="Hull MA")
//===============================================
//
fill(ul2, RT2, color=red, transp=75, title="Fill")
fill(ll2, RB2, color=green, transp=75, title="Fill")
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////