Alternativt Glidande medelvärde

Alternativt Glidande medelvärde

Moving averages visualiserar genomsnittspriset på ett finansiellt instrument under en viss tidsperiod. Det finns dock olika typer av moving averages. De skiljer sig vanligtvis i sättet att olika datapunkter viktas eller ges betydelse. Klassiska moving averages är det simple moving average, weighted moving average och exponential moving average. Då finns det alt moving averages som skiljer sig från (och utmanar på ett sett) de klassiska.
 
De syftar till att ytterligare minska fördröjningen genom att göra dem mer responsiva och förbättra utjämningen genom att eliminera brus. Sofistikerade beräkningsformler används för att uppnå dessa mål och ibland används ytterligare data istället för bara pris. Alla moving averages inkluderar metoder som Arnaud Legoux Moving Average, Hull Moving Average och volume-weighted moving average.