Gorbie

Strength SPX500 EURUSD XAUUSD USOIL

Strength of SPX500 , EURUSD , XAUUSD and USOIL
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?
study("Strength SPX500 EURUSD XAUUSD USOIL", precision=3)
fast=input(5)
slow=input(15)
v1=security('SPX500/USOIL',period,close)
v2=security('SPX500/XAUUSD',period,close)
v3=security('SPX500/EURUSD',period,close)
v4=security('USOIL/EURUSD',period,close)
v5=security('XAUUSD/EURUSD',period,close)
v6=security('XAUUSD/USOIL',period,close)
SPX=(v1+v2+(v3))/3
EUR=((100-v3)+(100-v4)+(100-v5))/3
XAU=((100-v2)+(v5)+v6)/3
OIL=((100-v1)+(v4)+v6)/3
spx=tsi(SPX,fast,slow)
eur=tsi(EUR,fast,slow)
xau=tsi(XAU,fast,slow)
oil=tsi(OIL,fast,slow)
plot(spx,color=green,title='SPX500')
plot(eur,color=fuchsia,title='EURUSD')
plot(xau,color=orange,title='XAUUSD')
plot(oil,color=aqua,title='USOIL')
hline(0,title='midpoint')
hline(0.5,title='overbought')
hline(-0.5,title='oversell')