mi_vadim

[MiV] MA Screener v1.0

mi_vadim Uppdaterad   
In my trading I stick to the following strategy: I buy an asset above the 100/200 moving average and then sell it.

The most problematic thing in all this is to look for assets that are above the 100 or 200 moving average, and to assess how "far" the price is from that moving average.

In fact, to solve this problem I created this indicator.

It works with 30 different assets and displays the state of its two moving averages, whether the price is higher or not, and how much higher the price is from that level.
Versionsinformation:
Added logic to enable and show negative values, when asset`s price below 100 and 200 moving averages

Thx for advise @RisingTidesLiftAll
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?