ericsolan

MACD crossover while RSI Oversold/Overbought

ericsolan Premium Uppdaterad   
This indicator draws signals on the chart when a Bullish MACD Crossover occurs at the same time RSI is "oversold", and also when Bearish MACD Crossover occurs at the same time RSI is "overbought"


Indicators are drawn on the chart in the following scenarios:

1. Bullish signal
a. MACD bullish crossover occurs on a single bar
b. RSI was below the Oversold threshold (29 by default) within the prior 5 bars

2. Bearish signal
a. MACD bearish crossover occurs on a singnle bar
b. RSI was above the Overbought threshold (71 by default) within the prior 5 bars
Release Notes:
Removed other distractions off sample chart to give a better idea of the overlay indicators

Kill those losing trades fast... trail the winners
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?