HPotter

Bearish Harami

Copyright by HPotter 15/01/2019
This is a bearish reversal pattern formed by two candlesticks in which a short
real body is contained within the prior session's long real body. Usually the
second real body is the opposite color of the first real body. The Harami pattern
is the reverse of the Engulfing pattern.

WARNING:
- This script to change bars colors.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?