LeafAlgo

Democratic Fibonacci Moving Averages

With this indicator, we have taken moving averages at Fibonacci lengths (3 to 233) as well as the average of these values, labeled the DFMA. Additionally, these values have been inputted into a table overlay. The cross of the FibMA(233) and the DFMA can be used as a signal for long or short.

The FibMA lengths of 3 and 233 are plotted in white by default, the FibMAs with lengths between 3 and 233 are plotted in blue by default, and the democratic line (DFMA) that averages these lines is plotted in green or red (depending on if the value is above or below the 233-length FibMA).

Unlock your full trading potential with our upcoming master trading course. Stay tuned for the release!

Grow your potential and join the conversation – hop on our Discord community today!

www.discord.gg/rNQ2QW59Pn

www.leafalgo.com
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?