bitguys

BITMEX Bybit binance HUOBI OKCOIN BTC Ichimoku TREND strategy

BITMEX Bybit binance HUOBI Coinbase OKCOIN BTC ETH Ichimoku TREND strategy

This is a very effective trend strategy.

Strategy principleHOW TO USE

 • set long position when a green arrow appears in the chart.


 • set short position when a red arrow appears in the chart.


 • For the long position and the short direction, you can set the stop profit & stop loss or trailing profit stop & trailing stop loss respectively.
  When a purple arrow appears to close a position, an aggressive trader can go in the opposite direction when it is purple.

Strategy applicability

 • The default setting is for bitmex perpetual swap contract XBTUSD , bybit BTCUSD perpetual futures contract ,binance btcusdt Spot,Bitfinex BTCUSD Spot,bitflyer BTCJPY Spot,bithumb BTCKRW Spot,bitso BTCMXN Spot, bitstamp BTCUSD Spot,bittrex BTCUSDT Spot,Coinbase BTCUSD spot, deribit BTCPERP perpetual futures contract,gemini BTCUSD Spot,Hitbit BTCUSDT Spot,huobi BTCUSDT Spot KRAKEN XBTUSD spot,OKCOIN OKEX BTCUSD3M BTCUSD BTCUSD2W,Poloniex BTCUSDT Spot etc btc symbol with 30 minutes timeframe.

 • This indicator has broad applicability and can be applied to multiple different symbols.
  This indicator also applies to the ETHUSD symbol etc, just adjust the default configuration.

Using the alert of the indicator, it can work well on the trading robot like Gunbot,autoview, without repaint false signals.这是非常有效的趋势策略。


如何使用

 • 在图表中出现绿色箭头就做多。

 • 在图表中出现红色箭头就做空。

 • 对于多头头寸和空头方向,您可以分别设置止损和止损或尾随利润止损和尾随止损;当出现紫色箭头时平仓,激进的交易者,可以在紫色时就做反方向。
策略适用性

默认设置是针对bitmex交易所 XBTUSD永久掉期合约,BYBIT交易所 BTCUSD永续期货合约,binance币安交易所 btcusdt现货,Bitfinex交易所 BTCUSD现货,bitflyer交易所 BTCJPY现货,bithumb交易所 BTCKRW现货,bitso交易所 BTCMXN现货,bitstamp交易所 BTCUSD现货,bittrex交易所 BTCUSDT现货,Coinbase交易所 BTCUSD现货,deribit交易所 BTCPERP永续期货合约,gemini双子星交易所 BTCUSD现货,Hitbit交易所 BTCUSDT现货,huobi火币交易所 BTCUSDT现货,KRAKEN交易所 XBTUSD现货,OKCOIN OKEX交易所 BTCUSD3M OK BTC季度合约 BTCUSD BTCUSD2W OK BTC次周合约,Poloniex BTCUSDT现货等2小时区间的btc交易。
 • Bitmex XBTUSD 2H 比特币期货 2 hours Bitcoin Futures

这个指标具有广泛的适用性,可以适用多个不同交易品种。
该指标还适用于ETHUSD,ETHBTC,ADABTC,TRXBTC,XRPBTC交易品种等,只需调整默认配置即可。
 • Bitmex ETHUSD 2H 以太币合约
 • binance ADABTC 2H
 • Binance ETHBTC 90 minutes 分钟
 • Binance TRXBTC89 minutes 分钟
 • Binance XRPBTC 90 minutes 分钟


使用该指标的警报设置,它可以在自动交易机器人上很好地工作,而无重绘错误的信号。
Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta bitguys för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.