theheirophant

Blockchain Fundamentals: Electricity Cost of BTC [CR]

Blockchain Fundamentals: Electricity Cost of BTC

After a hiatus, now a return to publishing tools and scripts for the community. This is my first script in over and year, and I have a number more coming soon as well! (so Stay Tuned!)

This is a simple calculator to estimate the cost of Bitcoin miners to mine one bitcoin . It works on all timeframes (doesnt have to be on daily).

By entering the inputs of total TH's, kWh used, cost of electricity per kWh (in USD cents) we can generate the electricity cost.

But miners also have other costs of operation including HVAC, maintenance, rent, etc. In light of that we include a multiplier that accounts for these extra costs. First, type in what percent of your total operating costs come from the electricity. Then check the enable total cost plot option and you will also see total costs in addition to electricity costs.

Its a simple model and gives anyone curious a starting point for their own testing and research.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?