MalsenInvest

Big Move Warning

MalsenInvest Uppdaterad   
This script shows plots a warning on the chat when the tick increase is more than the configures value.
It considers the highest and lowest value of each candle.

The following warnings are shown:

"RISE" - the increase is more than the configures value
"BIGRISE" - the increase over the last 3 ticks is more than 2x the configured value
"DIP" - the decrease is more than the configures value
"BIGDIP" - the decrease over the last 3 ticks iscmore than 2x the configured value
Versionsinformation:
This script plots a warning on the chart when the tick increase is more than the configures value.
It considers the highest and lowest value of each candle.

The following warnings are shown:

"RISE" - the increase is more than the configures value
"BIGRISE" - the increase over the last 3 ticks is more than 2x the configured value
"DIP" - the decrease is more than the configures value
"BIGDIP" - the decrease over the last 3 ticks iscmore than 2x the configured value
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?