Dr_Roboto

Higher vs Lower Pivots overlay

A simple script that I made that draws lines between the high and low pivots. The color of the line define if the pivot is higher or lower than the previous pivot. The main thing to tune is the pivot look back vs look ahead, which are the same params used by the tradingview pivot indicator. There are several other params you can tweaks to get the look you want.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?