aamonkey

TOP & BOTTOM Cycle [aamonkey]

aamonkey Uppdaterad   
Works best on BTC and only on the daily timeframe!

This is a TOP / BOTTOM indicator for big market cycles.

These tops and bottoms are based on the difference between the 200MA on the daily and the price.
Versionsinformation:
comment
Versionsinformation:
comment
Versionsinformation:
Made it easier to adjust the settings.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?