Noldo

MACD 50x Leveraged Long Strategy Results with Real Equity

Noldo Uppdaterad   
Hello there.
I was looking for a way to simulate leveraged transactions in Tradingview and this script came out.
You can examine the equity graph without looking at the strategy results.
Thus, the facts will come to light.
Strategy parameters:

Adding margin: Forbidden or not specified. (Add Margin : No)

  • Position size: (for each trade) 1%
  • Stop-Loss: (2%)
  • Long: macd crossover
  • Exit: macd crossunder

Or ofc touching the stop-Loss value as predicted.

Warning: This strategy simulation is for Long direction only.
Regards.


Versionsinformation:
Correction in line 37:
98% of the average entry price is taken as the Stop-Loss value.
(2% below the average entry price)
Versionsinformation:
Net capital bug fixed.
Versionsinformation:
We forgot to add principal position size if we win.
The previous version was wrong.
Because he saw the starting position size as a loss.

I also designed the percentage profit calculation much simpler.
I will do this update when I have enough time.
Versionsinformation:
Apology!
I was skeptical after high success rates.
The old version was correct.
Change (Strategy.position_size) statement already adds prinsipal position size.
Update cancelled.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?