Butec

Strategija Trio

This is a Primo #4 with extra ADX condition to avoid range bound enviroments.

1. ADX must be above 20
2. Price above 50 SMA for long and below 50 SMA for short settings.
3. Short EMA above Middle EMA
4. Pullback and 80 % bounce from Middle EMA within 2 bars

Risk/reward ratio and fund management is eseential, I recomend at least 3/1 and no more than 3 %. Arrows depict the entry bars, Data window shows the Take profit and Stop loss prices

Feel free to adjust it or use it on your own. This is not a financial advice.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?