KivancOzbilgic

Gann High Low

KivancOzbilgic Wizard Uppdaterad   
Gann High Low is a moving average based trend indicator consisting of two different simple moving averages.

The Gann High Low Activator Indicator was described by Robert Krausz in a 1998 issue of Stocks & Commodities Magazine. It is a simple moving average SMA of the previous n period's highs or lows.

The indicator tracks both curves (of the highs and the lows). The close of the bar defines which of the two gets plotted.

This version is showing the channel that needs to be broken if the trend is going to be changed, and it allows you to chose from the 4 basic averages type for calculation (by definition, Gann High Low Activator uses only simple moving average, but some other averages can give you results that are probably more acceptable for trading in some conditions).

Increasing HPeriod and decreasing LPeriod better for short trades, vice versa for long positions.
Versionsinformation:
updated to v5
added alert conditions due to user demands

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?