MightyZinger

BTC Golden Bottom with Adaptive Moving Average

MightyZinger Uppdaterad   
Introduction:
This study uses Adaptive Moving Average with 1 year of length to plot on BTCUSD all time history Index Calculated by Tradingview. All previous $BTC bear runs bottomed on this curve which makes it important enough. Use this only on " BTCUSD "

Default Values:
  • AMA length is 1 year
  • Minor length is 50
  • Major length is 100
Versionsinformation:
Added Envelop Bands with ATR multiples of Fibonacci levels for in depth status of present data depending on past history.
Versionsinformation:
Updated Envelope bands code with Color.rgb and applied Symmetrically Weighted Moving Average (SWMA) for Smoothness.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?