OG_Fibs

High_Low level plots for yesterday, pre market , regular, and AH

this study will plot yesterdays, high and low price, pre market's high and low price, regular day's high and low price and post markets high and low price.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

Hello there,
could you add two more lines for yesterday's opening and closing price?
That would be great.
Svara