allanster

Gridimus Maximus

allanster Premium Uppdaterad   
Gridimus ‎Maximus draws N grid lines stepping by price or percent in chosen direction from set price, or draws N grid lines stepping by ‎pivots.

The queue function method used is adapted from an example provided on the PineCoders website, much gratitude to LucF for this gem!

To prevent grid lines out of range from causing chart to rescale right click on chart's price column and enable Scale Price Chart Only.

Pictured example above is using Type Of Increment: Steps By ‎Pivot, Number Of Steps: 5.

Pictured example below is using Type Of Increment: Steps By Price, Number Of Steps: 6, Starts From Price: $10k, Steps By Percent Or Price: $10k.


Pictured example below is using Type Of Increment: Steps By Percent, Number Of Steps: 7, Starts From Price: $10k, Steps By Percent Or Price: 33%.NOTICE: This is an example script and not meant to be used as an actual strategy. By using this script or any portion thereof, you acknowledge that you have read and understood that this is for research purposes only and I am not responsible for any financial losses you may incur by using this script!
Release Notes:
Revision 1

Enabled adjustable transparency for grid lines.
Release Notes:
Revision 2

Added ability to specify number of bars to the left and right of ‎pivot. Reducing number of bars to the right of ‎pivot increases responsiveness.

Made the following cosmetic changes to default line style: Dotted Yellow.

Release Notes:
Revision 3

Cosmetic change, added padding for better alignment.
Release Notes:
Revision 4

Added option ‎Pivot Higher Timeframe.
Release Notes:
Revision 5

Added adjustable line width and changed default color to Gray for better viewing compatibility with both Dark & Light themes.
Release Notes:
Revision 6

Added option Grid Lines Extend, setting this option to Right allows the age of each ‎Pivot to be seen as shown in pictured example below.

Release Notes:
Revision 7

Improved alignment when using Grid Lines Extend: Right with higher timeframe ‎pivots. Added option to show price labels as shown in pictured example below.

Release Notes:
Revision 8

Updated for Pine Script™ v5.

Added option Direction To Step Towards: "Both" which allows for stepping in both directions when using Steps by Percent or Steps by Price.

Telegram: https://t.me/allanster • Gunbot Tuners: http://www.allanster.com

If you would like to buy me a refreshing beverage :)...

LTC (preferred): LTDaAe7nPzbpBhZVT9o5f9f8M3aZSPa46Y

BTC: 13LhkeXBYrRomVAqbXcoLXHuqMk6Mf7G6N
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?