aamonkey

Top Cap [aamonkey]

Historically matched market tops for BTC.

It's the Average Cap (see my other indicator) multiplied by 35.

The default settings are for BTC.

If you want to test this indicator on another chart you have to change the launch date settings (and maybe play around with the multiplier).

Some Interesting Launch dates:
- BTC: 3 JAN 2009
- ETH: 30. JUL 2015
- LTC: 7. OCT 2011
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?