JDcft

ICT Killzone For Crypto Markets.

Adjusted for Crypto 24/7 markets
Adjusted for UTC
i have hidden the asian open range and daily bars on my charts , you can choose to have them on
Less screen clutter
London Open 8:00 - 4:30 - Killzone 7:00 - 9:00
NewYork Open 9:30 - 4:00 Killzone 8:00 - 10:00
Shanghai open 9:15 Killzone 8:00 - 10:00
NOT MY ORIGINAL SCRIPT. JUST MODIFIED VERSION
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren till detta skript publicerat det som öppen källkod, så att handlare kan förstå och verifiera det. Skål för författaren! Du kan använda den gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra Ordningsregler. Du kan göra den till favorit för att använda den i ett diagram.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Kommentarer

Can you add Saturday and Sunday plz :(?
+3 Svara