scarf

Wick Delta Buy/Sell Pressure

scarf Wizard Uppdaterad   
If you think of a perfect doji candle, where the wicks on top and bottom are exactly the same, that's a candle with a delta of 0. What this indicator does is show the delta/difference between wicks, if the top wick is longer than the bottom wick it show's sell pressure/bear interest, which is displayed as a red bar and vice versa for buy/bull pressure, which is shown as green bars. I added arrows for clarity.

It's a different way of visualising wicks, which can clarify sentiment and be a useful way to understand wicks better in general. One way to use it is to look for clusters of 3/4 larger bars in a row, which generally helps to determine future direction especially when seen at important levels.
Versionsinformation:
Updated to highlight the bigger/more important wicks

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?