ridvansozen1

Heikin-Ashi MACD

ridvansozen1 Uppdaterad   
"Heikin-Ashi, also sometimes spelled Heiken-Ashi, means "average bar" in Japanese. The Heikin-Ashi technique can be used in conjunction with candlestick charts when trading securities to spot market trends and predict future prices. It's useful for making candlestick charts more readable and trends easier to analyze. For example, traders can use Heikin-Ashi charts to know when to stay in trades while a trend persists but get out when the trend pauses or reverses. Most profits are generated when markets are trending, so predicting trends correctly is necessary."


HA bars help us to smooth the price action, and I think MACD gives me a lot of signals and I need to eliminate them and add MACD strategy on Heiken-Ashi candles to look performance.

Mostly, it eliminates %75 of the signals, and most of the time it did increase backtest performance significantly.

There is still a way to it to combine other indicators for complete strategy, but at least We can achieve better MACD with this approach.
Versionsinformation:
Stop loss and target profit parameters were added.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?