kv4coins

BTC Co-Relation v1

Calculate Pearson-correlation-coefficient of selected cryptocurrency with Bitcoin average price of 10 different exchanges.
This is helpful in scalping(at least for me), by using this we can find co-relation between a cryptocurrency and Bitcoin .
Here we are using Bitcoin average price of 10 different exchanges.

It is an oscillator with minimum value -1 and maximum value +1.
👉-1 means current selected cryptocurrency price is completely out of relation with Bitcoin price, means Bitcoin price increasing and it's price decreasing or Bitcoin price decreasing and it's price increasing in selected time-frame.
👉+1 means current selected cryptocurrency price is completely in co-relation with Bitcoin price, means Bitcoin price increasing and it's price also increasing or Bitcoin price decreasing and it's price also decreasing in selected time-frame.

Happy trading 👍.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?