Ankit_1618

Dominant Cycle Adaptive MACD

This Indicator is based on classic MACD but with an exceptional smoothing.
This smoothing eliminates the noise of the classic MACD as you see in the Chart

Adaptive MACD is compiled using with two adaptive moving averages, one adaptive to the dominant cycle and the other adaptive to twice the dominant cycle. As the basic behind the MACD is the difference of two moving averages we cannot find much difference between the conventional MACD (12, 26) and the adaptive MACD . However the adaptive MACD is less prone for less whipsaws and it catches the trends very well at the same time the catches the turning points in time. The Adaptive MACD is definite one notch better than the conventional MACD .


Dominant Cycle Period is calculated using Ehler's Method {Mentioned in the code}
This is how the Adaptiveness Impacts the Price Chart

1. (12, 26 EMA ) VS Adaptive Dominant Cycle EMA

2. See how the Adaptive Lengths {both FastLength and SlowLength changes with time!}

Enjoy!

Get Quality Free-mium Indicators (bit.ly/31Lzq7z)
On Scripts Section of myProfile

About me
I Wake Trade Eat Sleep Daily!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?