kriptoclub

TargetPredictor

kriptoclub Uppdaterad   
This indicator is very easy to use, but it is still good to follow some basic rules when using it.

Whatever time frame you use, it is always necessary to wait for a particular candlestick to complete. Only in this way can we reach certain conclusions.

You can use the indicator in both directions. When a particular currency rises and when a particular currency falls. If it happens that the targets are marked in the opposite direction than expected, go to settings and check "Reverse".

Horizontal lines represent future targets. The most important of these is the “Turning Point,” which represents the dividing line between the continuation of a trend or its rejection.

If it happens that the candlestick ends above the “Turning Point” the continuation of the trend to the first target is very likely. When the candlestick exceeds the first target, it is the turn of the second target, etc.

Enjoy using the indicator and get in touch with any comments :-)
Versionsinformation:
This indicator is very easy to use, but it is still good to follow some basic rules when using it.

Whatever time frame you use, it is always necessary to wait for a particular candlestick to complete. Only in this way can we reach certain conclusions.

You can use the indicator in both directions. When a particular currency rises and when a particular currency falls. If it happens that the targets are marked in the opposite direction than expected, go to settings and check "Reverse".

Horizontal lines represent future targets. The most important of these is the “Turning Point,” which represents the dividing line between the continuation of a trend or its rejection.

If it happens that the candlestick ends above the “Turning Point” the continuation of the trend to the first target is very likely. When the candlestick exceeds the first target, it is the turn of the second target, etc.

Enjoy using the indicator and get in touch with any comments :-)
Versionsinformation:
TargetPredictor Update 2

Added Reversal line
Cosmetic changes
Advanced direction detection
Fixed candle depth and grouping
Versionsinformation:
TargetPredictor Update 3
Direction prediction FIX
More visual changes
Reverse setting option
Versionsinformation:
TargetPredictor Update 3.1
Grammar changes in settings
Versionsinformation:
TargetPredictor Update 4
Intelligent direction detection v2
Number of waves selection in settings
Target prices
Versionsinformation:
TargetPredictor Update 5
Option to rotate Target predictions,
Option to show unlikely targets (7, 8, 9),
EMA 9, 20, 100 Strategy included,
Option to show EMA 200
Versionsinformation:
Remove EMA (stability reasons)
Direction prediction on previous close
Versionsinformation:
Add description for Turning Point 1 and Turning Point 2
Versionsinformation:
  • Updated alerts
  • Removed some code for debugging
  • Code optimizations

Endast inbjudanskript.

Tillgången till detta skript är begränsat till användare som har godkänts av författaren och kräver vanligtvis betalning. Du kan lägga till det till dina favoriter men du kan bara använda det efter att ha begärt och fått författarens tillstånd. Kontakta kriptoclub för mer information eller följ författarens instruktioner här under.

TradingView rekommenderar inte att du betalar för ett skript och använder det om du inte litar till 100% på författaren och förstår hur skriptet fungerar. I många fall kan du hitta ett bra alternativ med öppen källkod gratis i våra Community skripts .

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Författarens instruktioner

This is a private script, available for KriptoClub members only. If you want access to this script please contact the author through the private message.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?

Varning:Var god läs innan du begär åtkomst.