QuantVue

Crypto Market Breadth [QuantVue]

15 top crypto tickers of your choosing. Just input your 15 favorite crypto markets in the settings.

Showing breadth of market as a percentage change to gauge buyers/sellers strength.

You can check this on the last day of the week and compare each daily bar to see if buyers are increasing/decreasing or sellers increasing/decreasing bars.

A reading above +2 is bullish , below -2 is bearish momentum, between +2 and -2 neutral.
Works best on daily charts .

Hope you enjoy!

*this will also work with stock tickers!

Get Access to the exclusive QuantVue indicators: www.quantvue.io/

Join thousands of traders in our Free Discord: discord.gg/tC7u7magU3
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?