TradersForecast

Buy-and-hold strategy stats

When you develop your own strategy you should compare its performance to the "buy-and-hold" strategy (you buy the financial instrument and you hold it long term). Ideally your strategy should perform better than the buy-and-hold strategy. While the net profit % of the buy-and-hold strategy is available under the "Performance Summary" tab of the "Strategy Tester" there are other factors that should be considered though. This is where this strategy comes in. It mimics the buy-and-hold strategy and gives you all the stats that are available for any strategy. For example, one such criteria that should be considered is the max. drawdown. Even if you strategy performs worse than the buy-and-hold strategy in terms of net profit, if the max. drawdown of your strategy is considerably lower than that of the buy-and-hold it may overall be a better strategy than the buy-and-hold as, in this scenario, it likely exposes the investor to significantly less risk.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?