akikostas

KST-Based MACD

akikostas Uppdaterad   
As a follow-up to my previous script:
I am posting a stand-alone KST-based MACD.

Note that this indicator is highly laggy. Specific care must be taken when using it.
The MACD-Signal crossing is quite delayed but it is a definite confirmation.

For earlier signs, the Histogram must be analyzed. A shift from Green-White signals the 1st Bear Signal.
A MACD-Signal crossing signals the 2nd Bear SIgnal.
The same applies for bull-signs.

This indicator is useful for long-term charts on which one might want to pinpoint clear, longterm divergences.

Standard RSI, Stochastic RSI and MACD are notoriously problematic when trying to pinpoint long-term divergences.

Finally, this indicator is not meant for pinpointing entry-exit positions. I find it useful for macro analysis. In my experience, the decreased sensitivity of this indicator can show very strong signs, that can be quite laggy.

Inside the indicator there is a setting for "exotic calculations". This is an attempt to make this chart work in both linear/negative charts (T10Y2Y) and log charts (SPX)

Tread lightly, for this is hallowed ground.
-Father Grigori
Versionsinformation:
Minor code change.
Versionsinformation:
Added a ribbon, I love that stuff...
Versionsinformation:
Aesthetic changes.
Versionsinformation:
Updates in default values to make the indicator more responsive, while keeping it beautiful.
Versionsinformation:
Added copyright. I love that indicator.
Versionsinformation:
Now KST is calculated using EMA by default. This is done for increased sensitivity. You can always revert back to SMA.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?