JayRogers

Example - Future Line Drawing

Example primarily focuses on:

• creating a simple function to get a time offset value
• using the offset to set drawing locations in the future
• how to properly set up and manipulate line positions

Extras ( end of script ):

• inclusion of vertical lines for visualising start and end points using the time offsets
• inclusion of label to read out the current time offset forwards/backwards

This script publication is intended for:

• Educational Purposes

Who is it for?

• anyone who wants to learn the basics of drawing using 'time' for purposes of positioning
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?