RagingRocketBull

Katana Gaps Bounty Hunter (Show Gaps Counter) by RRB

Katana Gaps Bounty Hunter (KGB_Hunter) by RagingRocketBull 2018
Version 1.0

This indicator shows/counts/filters gaps on a chart

There are several versions: Simple, Pro and Zones. This is the Simple version. The Differences are listed below.
- Simple: shows/counts gaps, changes color based on gap dir (2 colors), filters out price gaps within session, large gaps, and high volume gaps
- Pro: +shows all types of gaps, multi color, more filters (time gaps, doji , etc)
- Zones: +shows gaps as dynamic horiz zones

Features:
- highlights gaps using barcolor and plotchar chars (2 colors x 2 dirs)
- can show/hide gaps/chars based on gap dir
- changes color of gaps/chars based on gap dir
- displays chars above/below bar based on gap dir
- can filter out price gaps, large gaps, and high volume gaps
- counts all filtered gaps


Good Luck! Feel free to reuse the code and make it your own
Release Notes: Changes in ver 2.0:
- fixed 'Show Only Price Gaps' flag which incorrectly showed time gaps: replaced with 2 separate flags for price and time gaps now (2 separate gap types)
- time gaps are now marked with proper gap char '>' which can also be displayed above/below bars based on gap dir
- added filter for time gaps spanning less than N period bars (timerange gaps)
- added wick-wick overlapping flag for gap type mode 2. Now there are 2 modes: full gaps (no overlapping, default), wick-wick overlapping (partial gap)
- renamed to KGBHunter_RRB (without space)
- changed gap counter color to red

Please update to the latest version.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?