karimka

Pivot Point Candles

Indicator that highlights Hammer, Inverted Hammer, Engulfing, and Harami candlestick patterns. Great for those looking for a quick way to show the most popular reversal patterns on the charts.

Options will allow you to select to show Hammers, Engulfing or Harami patterns only. You choose the combinations that you want. Great tool to learn and training your eyes to the patterns.

You also have an option to select "Super" versions of the Engulfing and the Harami patterns, the Supers only shows if the pattern engulfs the body and the wick of the smaller candle in the pattern.

The indicator will show Bullish opportunities and Bearish opportunities on the chart for each of the patterns. The inverted hammer will show at the top indicating a Bear move, and the Hammer will show below price indicating a Bullish move.

Use this indicator in conjunction with other Support & Resistance such as the simple moving averages, trend lines, flat lines, or even Bollinger bands. When these patterns show at or around these points on the chart they will indicate a reversal is pending. Wait for the next candle as confirmation that the move will actually take place in the direction indicated and you will have your pivot point on the chart and create a higher probability of success. Leverage Stochastic, RSI, or CCI indicators to help confirm the reversal as well. Look out for resistance above or support below to determine your targets for the reversal.

Happy trading!

Difficult Takes a day, Impossible Takes a Week!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?