ironhak

Multiple Moving Averages in one indicator

ironhak Uppdaterad   
Hi, that's an "enhanced" version of this indicator gently published by myfye13.

Here's the things I've implemented:

  • Up to 8 moving averages
  • Now you can set the source of each moving average
  • Now you can set the length of each moving average.

Hope this will help especially those who have an indicato limit or who use multiple emas and don't wan't to see a stack of indicators list on the upper left of the chart.

Versionsinformation:
Updated script.
Versionsinformation:
Updated to pine script 4.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?