SamAccountX

Plot Real Open and Close - SamX

I built this indicator as a personal request from a friend. He often trades using Heiken Ashi charts, but wanted a way to easily cross-reference real-price open and close values for the same timeframe on the same chart (as HA candles are by design lagging, they can take a few periods to catch up to a large move). This can also be used to help guide support and resistance zones using real-price data points should you so choose.

There are 2 major ways to configure this indicator to display real-price open and close:
  • As a Bar or Hollow Candle style chart overlay
  • As on-chart shapes (allowing individual control over which data to show - open, close, or both)
Release Notes: Added the ability to plot an updating line tracking current real price.
Release Notes: Added option to extend the live-price line indefinitely to the left as well.
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?