joshuuu

Market Profile @joshuuu

joshuuu Uppdaterad   
Time is fractal. Every candle has an open, low, high and closing price.

Depending on what timeframe you are on, some opening prices could be more interesting than others.
This indicator tracks, which timeframe you are currently on and displays different things accordingly, so that the chart is never messy.

Below the hourly timeframe, the indicator highlights ICT Killzones, times of the day where most volume occurs and price moves the "cleanest". There are different versions to display those sessions in the settings.
From the hourly timeframe up to the daily timeframe, the indicator shows the "Weekly Profile". It plots the weekly opening line, can highlight daily highs and lows and daily opens and shows the name of the days on the chart.
On the daily timeframe, the indicator switches to a monthly profile. It shows the monthly open, weekly highs/lows AND it shows another concept taught by ICT, the IPDA Lookback.

ICT teaches that especially the last 20, 40 and 60 days PD Arrays and Highs/Lows are important and this indicator highlights those lookback windows accordingly.

The indicator has a lot of settings to make it allow maximum individuality.
Versionsinformation:
fixed daily open on weekly profile for future contracts
Versionsinformation:
added "Background" as Killzone Style Option
Versionsinformation:
updated ons session times and added the possibility to display day labels on a timeframe lower than h1. be aware, that day labels always plot at 12
Versionsinformation:
added equlibrium, highs and lows to the weekly range
Versionsinformation:
changed standard settings of the weekly profile to not display daily highs/lows and opens.
option is obviously still in the settings, so you can turn em on if you prefer that
Versionsinformation:
added the option to choose the devider color
Versionsinformation:
bug fix
Versionsinformation:
added standard deviations, added table that shows pips of Asia, CBDR, Flout
Versionsinformation:
limited the asia,cbdr,flout pip numbers to only daily profile (below h1)
Versionsinformation:
added lines for previous daily, weekly and monthly high/low
Versionsinformation:
+ added 0.5 Levels to the Standard Deviations
Versionsinformation:
+ added locl
Versionsinformation:
-

Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?