AGHYAD90

AGHYAD_Renko+Sniper+PAB+TZ+ICHIMOKU_V2

AGHYAD90 Uppdaterad   
1. MUST: RENKO ATR 2 YELOOW
2. STRONG: SNIPER 8,8 BUY SIGNAL
3. WEAK: TZ 6,6 BUY SIGNAL
========= SELL =========
1. STRONG: SNIPER 8,8 SELL SIGNAL
2. WEAK: TZ 6,6 SELL SIGNAL
3. WEAK: RENKO ATR 2 RED
=========NOTE=========
RENKO > SNIPER > TZ
6 minutes ago

the sniper buy signal is now based on renko
Release Notes:
Less false signals
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?