FriendOfTheTrend

Portfolio Tracker For Stocks & Crypto

This is a portfolio tracker that will track individual, overall and daily profit/loss for up to 12 assets. You can set the size of your buys and price of your buys for accurate, up to date profit and loss data right on your chart. It works on all markets and timeframes.

HOW TO USE
Go into the indicator settings and you will see all of the available settings. The first is the ability to turn the tracker info table on or off from the chart, so it saves your portfolio info but let’s you remove it from the chart while trading. Second is the option to move the position of the info table to suit your preference.

Next we get into setting up your portfolio tickers, order size and price. Each ticker lets you set which stock/crypto you bought, then set how much you purchased and then what price you purchased them at.

Go through and set up all of your assets and then turn off any tickers that you don’t need. Once that is all done, your portfolio will be shown on the chart with all the data.

FEATURES

Top Section
The portfolio tracker has 2 sections. The top section shows each ticker in your portfolio individually with the following data:
- Ticker Name
- Weight of that asset compared to your total portfolio in %
- Current value of that position in $
- Profit or loss value from purchase price in %
- Todays change in value from yesterday’s close in %

The $ Value, PnL % and Today % will all change colors from green to red depending if they are in profit or not.

Bottom Section
The bottom section of the tracker will give you info for your portfolio as a whole. It has the following data:
- Total cost of your entire portfolio in $
- Current value of your entire portfolio in $
- Current profit or loss of your entire portfolio in $
- Current profit or loss of your entire portfolio in %
- Todays change of your entire portfolio value compared to yesterday’s close in %

The $ Value, PnL $, PnL % and Today % will all change colors from green to red depending if they are in profit or not.

Trend Friend - Data Driven Trading Indicators For All Your Favorite Markets

Get Our Premium Indicator -> friendofthetrend.com/

Join Our Trading Group - www.facebook.com/groups/stockandcryptotradingstrategies
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?