peacefulLizard50262

Close Candles

Closing candle takes any input and turs it into a candle stick chart. You can go from a regular candle chart by setting the length to 1, to heikin ashi by setting the length to 4. One of the features of this scripts is the ability to reuse the function. This function is a great addition to most scripts as it makes it really easy to give your script a candle view. As always I hope that you find this release useful. If you find any bugs please let me know. The same goes with any features you might want to request. This includes requesting custom indicators. Enjoy!
Versionsinformation:
added a different color option

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?