modhelius

OMXS30 Breadth

modhelius Uppdaterad   
This is a simple Breadth Indicator for the OMXS30 index. It shows how many percentage of the stocks in the index that are above a specified simple moving average (the default value is 200, can be changed in the settings for the indicator).
Versionsinformation:
Update to correspond with latest symbols in the index. Upgrade to Pine Script Version 5.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?