tutormetatrader

VWAP + 2 Moving Averages + RSI + Buy and Sell

Indicator: VWAP + 2 Moving Averages + RSI + Buy and Sell

Buy and Sell Arrows (Great for use alone or in conjunction with other scripts on the chart)

This indicator displays BUY (BUY) and SELL (SELL) arrows on the chart based on a combination of moving averages, VWAP and RSI. Arrows are a visual way to identify trading opportunities and can be useful for traders who want to follow a strategy based on these conditions.

The indicator uses two moving averages (20 and 50 periods) to identify upward crosses (buy) and downward crosses (sell). In addition, it takes into account VWAP (Volume Weighted Average Price) and RSI (Relative Strength Index) as additional filters to confirm buy and sell signals.

This script is great for use both independently and in conjunction with other indicators and strategies. You can combine it with other indicators and customize it to your preferences to create a more comprehensive trading strategy.

Please remember that this indicator is provided for educational purposes only and does not constitute financial advice. It is always recommended to carry out a thorough analysis before making any trading decisions.

Give this indicator a try and enjoy clear visualization of buy and sell arrows on your chart. Happy trading!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?