WhaleCrew

WhaleCrew Long/Short Ratio (Bitfinex)

WhaleCrew Premium Uppdaterad   
Shows the long/short ratio (amount of longs per short) on ANY Bitfinex pair ( BTCUSD , ETHUSD , ADAUSD, ...).
Release Notes: Added 'Show Delta' option
Release Notes: Small Update
-Added Preset-Pairs (BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, ...), you can still use custom pairs!
-Added options to change the textcolor and labelsize of the info-panel
Release Notes: Added more presets (ADAUSD, IOTUSD and DOGEUSD)
Release Notes: Removed "LUNAUSD" Preset

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?