marketmindset

Magic Trend By Market Mindset - Zero To Endless

marketmindset Uppdaterad   
Magic Trend indicator is an indicator combining the Commodity Channel Index (CCI) and the Average True Range (ATR) indicators.

The indicator is represented by a line that turns red when CCI readings are below 0 and converts to blue when CCI reaches above 0.

Color of the line can be treated as a trend indicator.
When CCI > 0 (Blue Color), price is assumed to be in uptrend and a buying momentum could be seen.
When CCI < 0 (Red Color), price is assumed to be in downtrend and a selling pressure could be seen.

Two Multipliers of ATR have been used. Default values for multiploier are : 1.5 and 3.0
It tells about the volatality in the price and also helps in deciding Entry poits, Stop loss points and sometimes Exit points.

If trend magic lines are not straight and moving upward/downward, continuition of the trend is expected and so Holding the position is adviced.
If the farther line (line with multiplier 3.0) is broken, a trend reversal can be seen soon.
In this case, squaring off and making reverse position is adviced near the other (1.5 mult) line.

If price is revolving in between these two lines... a sideways movement is expected.

Happy Trading
Market Mindset
Versionsinformation:
Magic Trend indicator is an indicator combining the Commodity Channel Index (CCI) and the Average True Range (ATR) indicators.

The indicator is represented by a line that turns red when CCI readings are below 0 and converts to blue when CCI reaches above 0.

Color of the line can be treated as a trend indicator.
When CCI > 0 (Blue Color), price is assumed to be in uptrend and a buying momentum could be seen.
When CCI < 0 (Red Color), price is assumed to be in downtrend and a selling pressure could be seen.

Two Multipliers of ATR have been used. Default values for multiploier are : 1.5 and 3.0
It tells about the volatality in the price and also helps in deciding Entry poits, Stop loss points and sometimes Exit points.

If trend magic lines are not straight and moving upward/downward, continuition of the trend is expected and so Holding the position is adviced.
If the farther line (line with multiplier 3.0) is broken, a trend reversal can be seen soon.
In this case, squaring off and making reverse position is adviced near the other (1.5 mult) line.

If price is revolving in between these two lines... a sideways movement is expected.

Happy Trading
Market Mindset
Versionsinformation:
Added Magic Fill
Changed default Line Width
Versionsinformation:
Bug Fixes

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?