Pip-Whisperer

Pivot Points with Slopes - By Necromancer

Pip-Whisperer Uppdaterad   
█ OVERVIEW
- This script draws array-based Pivot Points with the calculated slope on the next connecting point.
- The script works left to right, but could be be modified.
- Looks best with Label-Style on Diamonds, without Slope Text drawn.
█ Thank You!
- Many more to come which will utilize these fundamentals!
🅝🅔🅒🅡🅞🅜🅐🅝🅒🅔🅡
Versionsinformation:
Update V2:
- Slope Calculation Corrected and Loop Efficiency Increased
- Happy Trading!
Versionsinformation:
Have increased Label and line count to allow more objects. This will be the last update to this script, please take the source code and experiment yourself
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?