PrawinPandey

Dynamic Fibonacci Pivot Points & EMA Crossovers

PrawinPandey Uppdaterad   
I have created this script for those who face difficulties drawing Fibonacci levels as this script is Dynamic so it automatically calculates the ranges based on current High and Lows. I have also added Standard Fibonacci Pivot Points so that we can easily see the confluences between Dynamic and Standard pivot points. Apart from this I have also added EMA Crossovers so that we can easily identify trend changes. You can modify this script as per your own.
Versionsinformation:
Added OHLC & Fixed Range Pivot Point.
Versionsinformation:
Added 150/200 EMA Crossover & Buy and Sell indicator
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?