informanerd

MultiTimeFrame Shifting Predictive Bollinger Bands

informanerd Uppdaterad   
This is the optimized version of my MTFSBB indicator with capability of possible bands prediction in case of negative shifting (to the left).
Make me happy by using it and sending me your ideas about the prediction.
Release Notes:
Changed prediction algorithm
Made prediction work with or without shifting
Possible bands are now being predicted based on average of previous bars.
Release Notes:
Code optimized.
Prediction now works better.
Added support for BBands calculation based on user selected types of Moving Average (DEMA, EMA, HMA, LSMA, RMA, SMA, SWMA, TEMA, TMA, VWMA, WMA).
Release Notes:
Made predictions better again!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?