loxx

LabTrend SSL [Loxx]

LabTrend SSL is based on the popular ASCTrend. This version adds an SSL channel to show the macro trend.

What is Lab Trend?
LabTrend is a complete trading indicator developed by Igorad and is based on the popular ASC Trend. LabTrend is the market "direction" indicator. It shows trend direction by colors, when the market changes to or stays in an up-trend, the bars become or remain GREEN. When the market changes to or stays in a downtrend, the bars become or remain RED. When the market goes sideways or is not strong on either side, the bars become or remain WHITE. This version adds an SSL channel to show the core major trend while bar coloring changes on the micro trend.

Included:
  • Bar coloring
  • Signals
  • Alerts

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?