chrism665

US Recessions

There are a couple of other Pine Scripts on TradingView that others have kindly contributed but they are presently out-dated because they shade recessions based on manual entries of time. Thanks to the availability of pulling data from QUANDL, we can pull official data from FRED on data like US Recessions.

The FRED series data is taken from is here- https://fred.stlouisfed.org/series/USRECD

"Our time series is composed of dummy variables that represent periods of expansion and recession. A value of 1 is a recessionary period, while a value of 0 is an expansionary period. For this time series, the recession begins on the 15th day of the month of the peak and ends on the 15th day of the month of the trough. This time series is a disaggregation of the monthly series."

This series tracks back to 1854, but good luck finding much of any data on TradingView that goes that far back :)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?