mescu

TheLark LMA v2 (updated to PineScript V3 by mescu)

mescu Pro+ Uppdaterad   
Just an update to PineScript version 3 in order to be able to use it in strategies.

Original code by TheLark:


Enjoy
Release Notes:
Same thing but updated to Pinescript version 4 (converted automatically).

Hope to see TheLark make a comeback with some new amazing scripts :)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?