starlord_xrp

Candle Mania [starlord_xrp]

This indicator locates and places markers on known bullish and bearish candles. All candles can be turned on/off in the settings. It also has a setting to display RSI/MFI/Stoch RSI indications of oversold and overbought areas in the background showing areas of higher interest. The last feature is a setting that allows you to see where Heiken-Ashi has switched from green to red and vice-versa. Please let me know if there is anything that you would like to see added or any improvements.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?