Powerscooter

BTC Twitter Sentiment

Powerscooter Uppdaterad   
BTC Twitter Sentiment - shows the total numbers of all negative, neutral and positive Bitcoin related tweets.

On default settings, the tweets are plotted in red (negative) white (neutral) as well as green (positive). The three charts are stacked so the total number of tweets is easily discernible.
Furthermore, there's an optional smoothing setting in the options.

The Twitter Sentiment data is provided daily by IntoTheBlock; Since data is only updated once a day the graph might look chunky on lower timeframes, even with smoothing.
Versionsinformation:
Updated the sources to include many more cryptocurrencies, if there's an additional ticker you'd like to see, please let me know!
Updated the numbers displayed to display absolute numbers, not aggregate.
Updated default smoothing to length 1 day (This means no smoothing, down from previous default 3 days).

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?