TradingWolf

Key Levels

// How it Works \\
Calculating Previous Days, Weeks and Monthly open, high, low, close and vwaps
Plots these levels on your chart

// Settings \\
You can enable/disable any of the levels you want to see
You can also change the amount of bars back the levels are plotted back to

// Use Case \\
These levels are often used in different methods of Technical analysis for support and resistance .

// Suggestions \\
Happy for anyone to make any suggestions on changes which could improve the script,

// Terms \\
Feel free to use the script, If you do use the script could you please just tag me as I am interested to see how people are using it. Good Luck!

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?